» Serveis

Serveis

Més de 30 anys d'experiència

Especialitat - Treball amb rasadores

Treball amb tot tipus de rasadores per a execució de microrases o minirases. Les possibles seccions de rasa a executar es mostren en les fotos. Hi ha multiples opcions segons el diametre de servei o tub a canalitzar.
Contacta'ns per demanar pressupostos de lloguer o per metre lineal segons rendiment.

Especialitat - Instal·lació hidràulica en pous de bombeig

Camió preparat per a l'execució d'instal·lacions hidràuliques en pous, reparacions, aforaments, etc... Inclou grup electrogen, torre, material de recanvi, eines especialitzades i tot allò necessari per a diferents problemàtiques a resoldre. Tenim una gran experiència i informació adquirida a base de molts anys en el sector que fan que puguem donar la millor solució i servei amb personal i recursos mecànics altament qualificats. També portem a terme estudis, càlculs, tractaments i instal·lacions claus en ma de captacions de tot tipus, amb suport de geòlegs i empreses especialitzades amb les quals ja s'han executat varis projectes emblemàtics..

Especialitat - Bombes hidràuliques

Es porten a terme instal·lació noves, reparacions, manteniments o lloguers de bombes hidràuliques i grups de presió d'aigua potable, aigües pluvials, aigües brutes, contraincendis, etc... Es porten a terme manteniments periodics segons necessitats de cada instal·lació.
Contacta'ns per demanar pressupost.

Fibra Optica

Executem instal·lacions i canalitzacions exteriors de Fibra Optica mitjançant microrases, construcció d'arquetes, extesa i fusionat de fibres, etc...
Contacta'ns per demanar pressupost

Instal·lacions Elèctriques

Executem tot tipus d'instal·lacions elèctriques interiors o exteriors, així com les corresponents estudis, càlculs i legalitzacions. Executem amb personal propi canalitzacions de Baixa Tensió, enllumenats, instal·lacions interiors, quadres electrics, nous subministres, automatismes, telecontrols, etc...
Contacta'ns per demanar pressupost.

Instal·lacions Hidràuliques

Executem tot tipus d'instal·lacions hidràuliques interiors o exteriors, així com els corresponents estudis, càlculs i legalitzacions. Executem amb personal propi canalitzacions d'aigua potable, aigües residuals, regs, bombeigs hidràulics, cloracions, tractaments d'aigua, diposits, pous, contra-incendis, instal·lacions interiors, etc...
Contacta'ns per demanar pressupost.

Canalització de gas

Executem canalitzacions de gas en exteriors amb personal i recursos humans propis.
Contacta'ns per demanar pressupost.

Obra civil

Executem tot tipus d'obra civil exterior relacionada amb serveis i urbanització com poden ser pavimentacions de tot tipus, voreres, panots, arquetes, estacions de bombeigs, depuradores, diposits, etc...
Contacta'ns per demanar pressupost.

Contacte

2

JOSEP SERRA BASSOLS

CAP DE PRODUCCIÓ I ORGANITZACIÓ

E- MAIL : info@assahidraulica.com

Telèfon : 972 59 51 35

Fax : 972 59 64 03

Polígon Industrial Pont Xetmar, c/ E, núm. 11

Contacte web